Ontwikkelen van ondernemend gedrag
Een inspirerende 6 daagse trainingDeze training is bedoeld voor iedereen in profit en non-profit organisaties, die ondernemersvaardigheden wil aanleren en/of aanscherpen.

In de praktijk getest, heeft alles in zich om uzelf/medewerker/manager slagvaardiger en ondernemender te maken. Dit speciaal gericht op uw organisatie met grote inspraak in de te behandelen onderwerpen en tijdstippen (kan b.v. ook op avonden) locatie etc.

Kortom, maatwerk dat als gegoten zit!
Onze trainers zijn allround professionals, die zich al vele jaren bewezen hebben in training/coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, communicatie, leiderschap en commercie. Tevens docenten van opleidingen als M.M.A en M.M.B (middle-management) en NIMA sales.

De training wordt begeleid met een businessplan, dat iedere deelnemer maakt, en\of stage in een andere organisatie (uw klant b.v. ?).

Deze training wordt afgesloten wordt met het presenteren van deze plannen.

Uiteraard verzorgen wij een certificaat, en voldoende digitale syllabi tijdens de ondernemersklas.

Ons programma ziet er als volgt uit :

Dag één: Persoonlijke effectiviteit
- kennismaking en uitleg van de training, evt. stage evt. businessplan

- Inleiding in gedrag op basis van het D.I.S.C. model
- positieve confrontatie met de zelftest die men tevoren heeft ingevuld
- omgaan met gedrag van anderen
- kerntaken en gerichtheid hierop
- tijdsbesteding, basis principes
- delegeren en opdracht geven
- omgaan met verstoringen in-en extern
- effectief overleggen
- oefenen en rollenspellen

Dag twee: Communicatie
- uitstraling en het effect hiervan

- non-verbale communicatie
- verbale communicatie, taalgebruik, vraagtechnieken etc.
- feedback geven en ontvangen
- kern quadrant en het zien van valkuilen, uitdagingen, allergieën en kwaliteiten
- omgaan met weerstanden, klachten en bezwaren met zelf-test
- (s.m.a.r.t.) doelen stellen
- oefenen en rollenspellen

Dag drie: Commercie
- afspraken maken per telefoon

- commerciële/advies gesprekken voeren
- gespreksindeling
- opzoeken en uitwerken van (hoofd) koopmotieven
- presenteren van het advies/voorstel
- omgaan met aarzelingen en bezwaren
- afsluittechnieken in de verkoop
-  schrijven van offertes met magneetkracht
-  mailverkeer met klanten
-  verkopen/adviseren met meerdere personen, zowel collega’s als klanten
- omgaan met diverse (bedrijfs) culturen
- proactief opvolgen van contacten
- oefenen en rollenspellen

Dag vier: Marketing en P.R.
- de 5 p’s van de marketing
- gebruik social-media
- gebruik promotiemateriaal
-gedrag op beurzen en netwerkbijeenkomsten
- product life cyclus (ook voor diensten)
- bewerken van de D.M.U. (decision making unit)
- presenteren aan groepen
- oefeningen en rollenspellen


Dag vijf: Leidinggeven aan medewerkers, processen en teams

- stijlen van leidinggeven, uitleg plus zelftest
- motiveren en ondersteunen
- complimenteren en kritiek geven
- voortgangsgesprekken, evt. functionering- en beoordelingsgesprekken
- managen van tijd van medewerkers/teams
- gedrag en de vier elementen plus zelftest
- talentontwikkeling stimuleren
- onderlinge samenwerking stimulerenDag zes: Aanscherpen, toevoegen, verduidelijken en presenteren

Het verdient aanbeveling om deze dag in twee dagdelen te splitsen, b.v. met een week tussenliggende periode.
Het eerste dagdeel is dan bedoeld om plannen, opdrachten, “huiswerk” te beoordelen.
Het tweede dagdeel is dan de presentatie, de feestelijke afsluiting liefst met genodigden, uit zakelijke/privé omgeving.

Optie: Als waardevolle optie bieden wij aan om een blauwdruk te maken van ieders gedrag voor aanvang van de training/opleiding. Dit doen wij met T.S.I. een bewezen en over de gehele wereld gehanteerde methode waarin de volgende zaken in beeld kunnen worden gebracht in een uitgebreid rapport met een herkenbaarheid van maar liefst meer dan 94 % !

Wij kunnen de individuele rapporten dan tevens in een teamversie samenvatten.

Er zijn drie varianten apart of in combinatie
* Basis- en respons gedrag
* Drijfveren
* Emotionele intelligentie

Graag bespreken wij de opties en uw investering hiervoor.Duur training:  6 dagen

Uw investering: € 1895,00
Na de opleiding zullen de deelnemers slagvaardiger en ondernemender zijn, pro-actiever, commerciëler en zelfstandiger.
Training - Coaching - Teambuilding - Gedragsprofielen
Re-Move is opgenomen in cursuscatalogi van diverse brancheverenigingen