Duur training:   1 dag

Uw investering: € 249,00 ex. BTW

Inlusief:  
certificaat, syllabus, lunch
Amsterdam  
Arnhem
05-09-2019
Emmen
09-10-2019
Groningen 09-10-2019
Rotterdam
08-10-2019
Sittard
18-12-2019
Tilburg
10-09-2019
Zwolle 15-10-2019

Na afloop van deze training heeft u meer vaardigheden om de onderlinge samenwerking aan te gaan, te stimuleren en te verbeteren.Deze training is ook als in-company / maatwerk training te volgen
Training - Coaching - Teambuilding - Gedragsprofielen
Deze training is bedoeld voor het verbeteren van de communicatie met interne- en externe collega’s.
In deze communicatie ontstaat vaak ruis, men is vakgericht en minder communicatief gericht, heeft ogenschijnlijk andere belangen, sales-service, administratie-productie, etc.
Vaak wordt door drukte, verschillende prioriteiten en persoonlijke stijlen van gedrag, niet goed geluisterd, niet goed afgestemd en niet goed samengewerkt. In deze training leert u dit te doorbreken, en uw collegiale relaties aanmerkelijk te verbeteren.
 
Uw trainer is allround op alle gebieden van interne communicatie, samenwerking, teambuilding etc. en heeft vele jaren ervaring in het bedrijfsleven, dienstverlening en (semi) overheid.
Wij gaan zeer praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:

•Uw rol binnen de organisatie
•Doelgericht en helder communiceren
•Taalgebruik en vraagtechnieken
•Onderhandelen in het kader van prioriteiten, belangen etc.
•Gedragsstijlen, kijk op het eigen gedrag en het aanvullend gedrag van uw omgeving
•Afspraken maken en nakomen
•Omgaan met irritaties in de persoonlijke communicatie
•Omgaan met tegenwerpingen en weerstanden
•Gezamenlijk belang en bedrijfsbelang onderkennen en vormgeven
•Flexibiliteit stimuleren
•Non-verbaal gedrag en het effect hiervan
De aanpak is praktijkgericht, in kleine groepen van 6-12 personen.
Re-Move is opgenomen in cursuscatalogi van diverse brancheverenigingen