Duur training:   1 dag

Uw investering: op aanvraag
Inclusief:

Certificaat en Syllabus
Deze training is bedoeld voor het verbeteren van overleg en vergaderingen in organisaties.
Een veel gehoorde klacht is dat een meeting vaak niet efficiënt verloopt, rommelig in communicatie, afspraken en actiepunten worden doorgeschoven, structuur ontbreekt en de tijd wordt slecht bewaakt.

Het zijn vaak dure uren omdat men met diverse personen samen dient te komen, en het rendement is niet zelden onder de maat.
In deze cursus leert u om uw overleg/vergadering structureel te verbeteren, en ervoor zorg te dragen dat men een effectieve, inspirerende en zinvolle bijeenkomst gaat hebben.

Dit is een maatwerk training, er is dus alle ruimte om af te stemmen op de praktijk van uw organisatie.

Uw trainer is allround en zeer ervaren op het gebied van interne communicatie, samenwerking, teambuilding etc. in het bedrijfsleven, dienstverlening, zorgsector en (semi) overheid.
Wij gaan zeer praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen

- Nut en noodzaak van efficiënt en zinvol overleggen
- Gedragsstijlen in communicatie
- Rollen binnen de vergadering, b.v. voorzitter, functionele rol, notulist
- Wijze van communiceren, en feedback geven
- Indeling van de meeting, programma en agenda
- Actiepunten, proactief hiermee omgaan en zorg dragen voor goede follow up
- Tijdsbewaking van het overleg
- Creatieve invulling geven zodat het overleg inspirerend gaat worden
- Verslaglegging en opvolging
- Communicatie naar relevante afdelingen/partijen
Na afloop van deze training is uw organisatie in staat om overleg gestructureerd, zinvol, motiverend en resultaatgericht te maken.
Training - Coaching - Teambuilding - Gedragsprofielen
Re-Move is opgenomen in cursuscatalogi van diverse brancheverenigingen