COACHEND LEIDINGGEVEN IN-COMPANY/MAATWERK

(TWEE DAGEN) vanaf 6 personen.

STIMULEREND LEIDERSCHAP VOOR IEDERS BELANG!

Deze twee daagse training is bedoeld voor leidinggevenden in een organisatie, voor wie leidinggeven en het ontwikkelen/stimuleren van hun medewerkers een kerntaak is.

De aanpak is uiterst praktisch en geheel gericht op uw organisatie.
Ruim aandacht voor uw persoonlijke ontwikkel punten en veel leren van uw collega leidinggevenden.

Uw trainer is allround op alle dimensies van het leidinggeven en heeft ruim 15 jaar ervaring in het trainen van leidinggevenden in het bedrijfsleven, (semi) overheid, horeca en instellingen.

Wij gaan zeer praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:
* Positie van leidinggevende als middle-manager
* Stijlen van leidinggeven, inclusief zelftest
* Motiveren en stimuleren
* Gespreksvaardigheden, van taalgebruik tot vraagtechnieken
* Delegeren en opdrachtverstrekking ( de kunst van het loslaten)
* Reflecteren en corrigeren * Complimenteren en positieve feedback geven
* Van reactief naar proactief gedrag
* Instructie, begeleiding en coaching
* Omgaan met weerstanden en emoties
* Van korte- naar lange termijn denken en handelen
* Ondersteunen en zelfvertrouwen geven
* Talent herkennen en ontwikkelen
* Leiden van werkoverleg
* Simulaties en rollenspellen.

Na afloop van de training zal uw leiderschap effectiever en soepeler zijn, en uw medewerkers slagvaardiger en gemotiveerder.

U kan deze training ook als open training volgen (twee dagen)
0591-346258
Training
Coaching
Mediation
Gedragsprofielen