BEOORDELINGS-EN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN

TWEE DAAGSE MAATWERK/IN-COMPANY TRAINING. (vanaf 6 deelnemers)

SYSTEMATIEK, GESPREK VOEREN, AFSPRAKEN MAKEN EN BELONING.

Deze twee daagse maatwerk training is geheel afgestemd op de praktijk van uw organisatie. Bedoeld voor iedere leidinggevende die te maken krijgt met het voeren van functionering - en beoordelingsgesprekken. De aanpak is uiterst praktisch, Wij verzorgen een syllabus, die later een uitstekend hulpmiddel zal zijn.

Uw trainer heeft ruim ervaring op dit gebied, in het ontwikkelen van deze systemen, en het trainen van gesprekstechnieken.
Uiteraard heeft u veel inbreng in deze training.

Daarnaast gaan we praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:

* Nut en noodzaak van deze gesprekken
* Verschil tussen verschillende gesprekken, beoordeling, functionering, in dienst, voortgang, uit dienst etc.
* Verschillende manieren van opzetten van een systematiek, en feed back op huidige systematiek
* Uitnodigen voor een gesprek
* Indeling van het gesprek
* Feed back geven en ontvangen
* Omgaan met weerstanden
* Evaluatie van de afgelopen periode
* Afspraken maken voor de komende tijd en dit S.M.A.R.T. maken
* Complimenten in kritiek geven op een positieve wijze
* Koppeling naar verschillend soorten van beloning
* Meten van prestaties, kwantitatief en kwalitatief
* Relatie naar functieclassificatie, functiewaardering, functie/taak omschrijving etc.
* Formulieren ontwerpen c.q. verbeteren
* Simulaties en rollenspellen
* Terugkoppeling naar de interne organisatie
* Etc.

Na afloop van de training bent u in staat om uw eigen systematiek tegen het licht te houden, wellicht een nieuwe systematiek te ontwikkelen, en deze gesprekken op een positieve en gestructureerde wijze te voeren, en concrete afspraken te maken voor de nabije toekomst.

U kan deze training ook als open training (2 dagen) volgen of als een 1 daagse training.
0591-346258
Training
Coaching
Mediation
Gedragsprofielen
Onze deelnemers beoordelen deze training gemiddeld met een: