Telefonische incasso

Hebben ze al betaald???
Een veelgehoorde vraag in veel organisaties. Het werk is gedaan, het loon is betaald, de materialen eveneens, alle kosten zijn gemaakt, en dan komt het bange wachten op de betaling.

Komt dit niet (bijv. door faillissement) dan is de financiële en emotionele schade groot. Wat meespeelt is dat het betalingsgedrag van klanten steeds eenzijdiger wordt en steeds immoreler. Voor de medewerkers die dan vervolgens de "laatbetalers” gaan bellen is dit vaak een moeilijke taak die het belang van de betaling en behoud van de klantrelatie vaak op gespannen voet zet.  
Om deze mensen meer gereedschappen en vertrouwen te geven, zijn de volgende onderwerpen essentieel:

· proces van offerte tot betaling;
· juridische aspecten;
· eigen houding t.o.v. betaling;
· regels van de organisatie versus de organisatie van de klant;
· wanneer en met wie gaan we bellen?
· openingszin;
· sturing d.m.v. communicatie en vraagtechnieken;
· concreet maken van beloften;
· duidelijk afsluiten;
· afspraken nakomen en vervolgen.

Re-Move behandelt deze onderwerpen op een verfrissende manier en heeft hiervoor 2 mogelijkheden:

Een tweedaagse training met diverse mensen uit verschillende organisaties. Dit doen we op verschillende plaatsen in het land. Naast theorie gaan we veel praktisch oefenen, rollenspellen doen etc. 
Minimaal 6 deelnemers.

Maatwerktraining
Wij inventariseren de behoeften en komen de training speciaal bij u op het bedrijf/instelling geven. Dit gebeurt op door u gekozen data, tijden en locatie en uiteraard geheel gebaseerd op uw wensen. Investering op aanvraag (vanaf 4 personen).
0591-346258
Training
Coaching
Mediation
Gedragsprofielen