0591-346258
Training
Coaching
Mediation
Gedragsprofielen
Wat is OOM?
OOM is het opleidingsfonds van en voor 145.000 werknemers en 14.000 bedrijven in de metaalbewerking. OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Dit gebeurt op basis van CAO- afspraken die zijn gemaakt door sociale partners in de sector.

OOM wil hoger en beter opgeleid personeel in de metaalbewerking, meer instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago van de sector. OOM wil daarmee dat bedrijven en werknemers beter voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden in de economie en op de (arbeids)markt.
Dat doet OOM door veel persoonlijk contact en een klantgerichte, stimulerende aanpak. Daarbij gaat OOM zorgvuldig en transparant om met sectorgelden.

De dienstverlening van OOM heeft inmiddels geleid tot bijscholing van 25.000 werknemers, de instroom van 1.900 leerlingen en 7.000 bedrijven die actief bezig zijn met scholing en opleiding.


Hoe wordt OOM bestuurd?
OOM heeft een paritair bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De vertegenwoordigers van de werkgevers zijn afkomstig uit de Koninklijke Metaalunie, de werknemersvertegenwoordigers uit FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.

Elke twee jaar wordt uit de bestuursleden een nieuwe voorzitter gekozen. Het voorzitterschap rouleert tussen een vertegenwoordiger van werkgevers en een vertegenwoordiger van werknemers.

Het bestuur van OOM is als volgt samengesteld:
Voorzitter
de heer R van den Bergh, namens FNV Metaal
Vice-voorzitter
de heer P.M.R.J. Verdurmen, namens Koninklijke Metaalunie
Penningmeester
mevrouw J.M. Leenders, namens Koninklijke Metaalunie
Leden
mevrouw A.M. Heij, namens Koninklijke Metaalunie
de heer A. Meeuwissen, namens De Unie
de heer M.H. Hietkamp, namens CNV Vakmensen

Hoe wordt OOM gefinancierd?
OOM ontvangt geld van de bedrijven uit de metaalbewerking via een jaarlijkse heffing op de loonsom. De hoogte van de heffing is bepaald in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Deze is vastgesteld op 0,625% van de loonsom, waarin ook de bijdrage voor de uitvoering van het arboproject "5 x beter" is opgenomen.
De inning wordt verzorgd door Mn-services te Rijswijk.

Naast het geld dat OOM ontvangt van bedrijven uit de sector, vraagt OOM ook landelijke en Europese subsidies aan.