Coaching on the job.


Gedragsverandering gaat niet vanzelf.

Wij observeren het functioneren van uw medewerker op de eigen werkplek.
Het doel van coaching on the job is het versterken van zelfreflectie, het kritisch kijken naar het eigen handelen.
De op de werkvloer verkregen inzichten op deze persoonlijke manier stimuleren de bereidheid tot het verder ontwikkelen van de gewenste competenties.
Het geven van feedback en complimenten, doelgericht en spiegelend op het werk zal  snel het gewenste resultaat opleveren.


Naast individuele begeleiding kan coaching on the job gericht zijn op een team.
Zo kan met hulp van de externe begeleiding gewerkt worden aan de onderlinge samenwerking en effectieve communicatie binnen een (management) team.
0591-346258
Training
Coaching
Mediation
Gedragsprofielen