BEOORDELINGS- EN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN

EEN ÉÉNDAAGSE TRAINING RE-MOVE

TERUGKIJKEN, EVALUEREN, EN VERWACHTINGEN AFSTEMMEN VOOR DE KOMENDE TIJD!

Deze training is bedoeld voor iedere leidinggevende die te maken krijgt met het voeren van deze gesprekken. De aanpak is uiterst praktisch, in kleine groepen van 6-12 personen.

Wij verzorgen een syllabus, die later een uitstekend hulpmiddel kan zijn
Uw trainer heeft ruime ervaring op dit gebied, in het ontwikkelen van deze systemen en het trainen van gesprekstechnieken. Uiteraard heeft u veel inbreng in deze training.

Daarnaast gaan we praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:
* Nut en noodzaak van deze gesprekken
* Indeling van het gesprek
* Feed back geven en ontvangen
* Omgaan met weerstanden
* Evaluatie van de vorige periode
* Afspraken maken voor de komende tijd, en dit S.M.A.R.T. maken
* Complimenten en kritiek geven op een positieve wijze.
* Simulaties en korte rollenspellen.

Na afloop van de training bent u in staat om deze gesprekken op een positieve, gestructureerde wijze te voeren met respect voor uw medewerker en concrete afspraken voor de nabije toekomst.

U kan deze training vanaf 6 deelnemers ook speciaal voor uw organisatie afspreken. Daarnaast hebben wij ook een uitgebreide 2 daagse open/in-company training
0591-346258
Training
Coaching
Mediation
Gedragsprofielen
Onze deelnemers beoordelen deze training gemiddeld met een: